LUSTPORTEN

Avslappningsövningar för dig som vill öka kunskapen om din kropp, din sexualitet och din lust.

Till dig som jobbar med ungdomar

Alla ljudfiler finns synliga på första sidan.

För att göra det lätt för dig i ditt arbete med ungdomen, har vi även delat in ljudfilerna i olika kategorier – erektionsproblem, smärta vid sex, lustproblematik samt vårda din relation.

Vi hoppas att våra ljudfiler ska kunna fungera som ett komplement i ditt arbete.

Vår avsikt med ljudfilerna är att ni tillsammans lyssnar till vald ljudfil under besöket, och att ungdomen sedan mellan besökstillfällena kan gå in och lyssna själv.

Ljudfilerna är granskade och godkända under handledning av Lennie Lindberg, leg psykoterapeut, parterapeut, specialist i klinisk sexologi (NACS) samt auktoriserad handledare i sexologi (SfS) och av Lina Sjögreen-Edstam, leg fysioterapeut inom kvinnors hälsa på Södertälje sjukhus samt certifierad iyengar yogalärare.

Erektionsproblem

Landa i rummet

När du vill slappna av, och för en kort stund känna efter hur det känns i din kropp just nu.

Avslappning

Du får hjälp att slappna av i hela kroppen genom att andas in avslappning i varje kroppsdel.

Avslappning & Acceptans

Du får hjälp att slappna av i hela kroppen, och låta tankar och känslor få vila lugnt inom dig.

En trygg plats inom dig

När du på ett lekfullt sätt vill hitta din egna inre trygga plats.

Jag duger

I den här övningen kommer du få en stund där du bara får vara och duga precis som du är. Du får också möjlighet att ge din kropp acceptans och omtanke med extra fokus på ditt kön.

Bäckenbottenträning för personer med penis

En praktisk instruktion om hur du kan träna din bäckenbotten.

Avslappning för bäckenbotten för personer med penis

En praktisk instruktion om hur du kan träna dig till att slappna av i din bäckenbottenmuskulatur.

När erektionen inte alltid fungerar

Hur din erektion fungerar och vad du kan göra med tankar och känslor som väcks när penisen inte gör som du vill. Den senare avslappningsdelen kan vara bra att lyssna till flera gånger, den börjar 8min in i ljudfilen.​

Smärta vid sex

Landa i rummet

När du vill slappna av, och för en kort stund känna efter hur det känns i din kropp just nu.

Avslappning

Du får hjälp att slappna av i hela kroppen genom att andas in avslappning i varje kroppsdel.

Avslappning & Acceptans

Du får hjälp att slappna av i hela kroppen, och låta tankar och känslor få vila lugnt inom dig.

En trygg plats inom dig

När du på ett lekfullt sätt vill hitta din egna inre trygga plats.

Jag duger

I den här övningen kommer du få en stund där du bara får vara och duga precis som du är. Du får också möjlighet att ge din kropp acceptans och omtanke med extra fokus på ditt kön.

Bäckenbottenträning för personer med vagina

En praktisk instruktion om hur du kan träna din bäckenbotten.

Avslappning för bäckenbotten för personer med vagina

En praktisk instruktion om hur du kan träna dig till att slappna av i din bäckenbottenmuskulatur.

Lustproblematik

Landa i rummet

När du vill slappna av, och för en kort stund känna efter hur det känns i din kropp just nu.

Avslappning

Du får hjälp att slappna av i hela kroppen genom att andas in avslappning i varje kroppsdel.

Avslappning & Acceptans

Du får hjälp att slappna av i hela kroppen, och låta tankar och känslor få vila lugnt inom dig.

En trygg plats inom dig

När du på ett lekfullt sätt vill hitta din egna inre trygga plats.

Jag duger

I den här övningen kommer du få en stund där du bara får vara och duga precis som du är. Du får också möjlighet att ge din kropp acceptans och omtanke med extra fokus på ditt kön.

En ljudlektion om lust

En praktisk övning om hur lusten fungerar.

Fantasifull guidning till lust för dig med vagina

I den här övningen får du utforska din kropp med hjälp av din fantasi.

Vårda din relation

En övning för par

Att uppmärksamma min egen och min partners glädje.

Om oss

Vi är två barnmorskor som jobbar på ungdomsmottagningen i Södertälje.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med unga människor och sexuella funktionsproblem. Med åren har vi också vidareutbildat oss inom sexologi och psykoterapi.

Med tiden har vi lagt märke till att unga människor behöver få en paus i vardagen, för att skapa en balans mellan vila och aktivitet, och där närvaro och självomsorg kan vara användbara verktyg.

Vi vet att det är hjälpsamt att förhålla sig till oönskade tankar och känslor istället för att undvika dem och på så sätt låta dem vara med på vägen till tillfredställelse, lust och meningsfullhet.